Zásady ochrany osobních údajů a souborů cookie

Úvod

Při vstupu na naše webové stránky budete požádáni o souhlas s používáním souborů cookie, které jsou popsány níže. Analytické a funkční soubory cookie (jak jsou definovány níže) nebudou shromažďovány, dokud neposkytnete souhlas kliknutím na položku "Souhlasím".

Kontaktní údaje

S ohledem na ochranu osobních údajů uživatelů internetových stránek, včetně práva na soukromí a informované rozhodnutí ohledně shromažďování údajů prostřednictvím souborů cookie, společnost PEPCO Czech Republic s.r.o., sídlo: Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 - Nusle, IČO: 242 94 420, DIČ: CZ24294420, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 193925, zavádí tyto zásady ochrany osobních údajů a souborů cookie, ve kterých definuje základní principy shromažďování, zpracování a odstranění osobních údajů.

Tyto zásady souborů cookie se vztahují na používání souborů cookie a dalších internetových technologií stejně jako zpracování osobních údajů prostřednictvím těchto technologií, které se používají na oficiálních stránkách propagační akce (dále jen "akce") společnosti PEPCO "Inspirace PEPCO" označovaných jako "služba" nebo "webové stránky". Provozovatelem webových stránek je společnost PEPCO Czech Republic s.r.o.

Tyto zásady vás informují o následujícím:

 • o internetových technologiích použitých na webových stránkách;
 • o údajích, které zpracováváme;
 • o prostředcích a účelu, pro které údaje používáme a zpracováváme;
 • o subjektech a místech, do kterých údaje přenášíme.

Správcem osobních údajů zpracovávaných na adrese www.inspirace.pepco.cz je PEPCO Czech Republic s.r.o. (dále jen "PEPCO").

Adresa: PEPCO Czech Republic s.r.o., sídlo: Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 - Nusle

Web: www.inspirace.pepco.cz

Kontaktní údaje na inspektora ochrany údajů PEPCO:

E-mail: iodo@pepco.eu

PEPCO Czech Republic s.r.o., sídlo: Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 - Nusle

Používané soubory cookie a internetové technologie

1. Soubory cookie

Soubory cookie jsou údaje IT, zejména textové soubory, uložené v koncovém zařízení uživatele služby (např. počítač, tablet, chytrý telefon) a určené k využívání služby.

Soubory cookie nejsou škodlivé ani uživatelům ani jejich zařízením a nemají také nepříznivý dopad na jejich činnost. Nezpůsobí ani žádné změny konfigurace v koncových zařízeních ani v softwaru v nich nainstalovaných.

2. Typy souborů cookie používaných službou

S ohledem na platnost souborů cookie a dalších technologií, rozlišuje služba dva základní typy souborů cookie: relační a trvalé. Relační soubory cookie jsou dočasné soubory, které jsou uloženy v koncovém zařízení uživatele, dokud se uživatel neodhlásí z webu nebo nevypne software (webový prohlížeč). Trvalé soubory cookie jsou uloženy v koncovém zařízení uživatele po dobu zadanou v parametrech souborů cookie (soubory cookie mohou být v zařízení uživatele uloženy různě dlouho, například po dobu trvání relace nebo po nastavenou dobu platnosti) nebo dokud je uživatel neodstraní.

S ohledem na účel, kterému slouží, používá služba následující soubory cookie: 

 • Analytické/výkonnostní soubory cookie umožňující sběr informací o vzorech procházení, které nám pomohou pochopit, jak jsou naše webové stránky používány, nebo umožňují naše webové stránky přizpůsobit. Tyto soubory cookie nám umožňují sledovat návštěvy a zdroje odkazů, abychom mohli měřit a zlepšovat výkon našich stránek. Pomáhají nám určit, které stránky jsou nejvíce a nejméně populární, a zjistit, jak se návštěvníci po stránkách pohybují. Všechny informace, které tyto soubory cookie shromažďují, jsou agregované, a tedy anonymní. Pokud tyto soubory cookie nepovolíte, nebudeme vědět, kdy jste naše stránky navštívili, a nebudeme moci sledovat jejich výkon. Bez těchto souborů cookie nemusí být k dispozici některé funkce.

Seznam

Název hostitele

Název souboru cookie

Konec platnosti

Typ

1. strana /3.strana

Google analytics

_ga

2 roky

analytická /trvalá

Google Inc.

Google analytics

_gat_gtag_UA_121790386_1

1 den

analytická /trvalá

Google Inc.

Google analytics

_gid

1 den

analytická /trvalá

Google Inc.

Protože používáme službu Google Analytics, mohou být údaje ze souborů uvedených v tabulce výše přeneseny mimo Evropský hospodářský prostor v souladu se standardy zabezpečení poskytovanými službou Google Analytics.  

 • Funkční soubory cookie, které se používají k "zapamatování" nastavení vybraných uživatelem a k přizpůsobení uživatelského rozhraní, například vybraného jazyka nebo oblasti, velikosti písma, vzhledu stránky apod. Účelem těchto souborů cookie je umožnit uživatelům používat naše stránky způsobem, který nejlépe vyhovuje jejich osobním preferencím na základě nastavení z jejich předchozí návštěvy. Pokud uživatel neposkytne (odebere) souhlas s používáním těchto souborů cookie, některé funkce webu nemusí fungovat správně.

Seznam

Název hostitele Název souboru cookie Konec platosti Typ 1. strana /3. strana
PEPCO Cookies_closed 1 rok funkční /trvalé 1. strana
Místní úložiště Config neomezené funkční /trvalé 1. strana
IndexedDB PEPCO neomezené funkční /trvalé 1. strana
IndexedDB fcm_token_details_db neomezené funkční /trvalé 1. strana
IndexedDB fcm_vapid_details_db neomezené funkční /trvalé 1. strana

Připomínáme, že v závislosti na použitém webovém prohlížeči nebo mobilní aplikaci se typ a počet souborů cookie může lišit.

Při přístupu k naší službě jsou údaje z koncového zařízení zpracovány automatizovanými prostředky v souvislosti s jejich aktivací nebo aktivitou na webu, což umožňuje provozovateli coby správci údajů posuzovat určité faktory týkající se fyzických osob, aby mohl předvídat jejich budoucí chování analyzováním jejich současného chování, avšak bez přijímání důležitých rozhodnutí ohledně uživatelů (profilování).

Rozsah souhlasu

Vyjádřením souhlasu s používáním našich služeb a souborů cookie souhlasíte se shromažďováním údajů a jejich analýzou automatizovanými prostředky, včetně profilování a souborů cookie tak, aby bylo možno lépe přizpůsobit inzeráty zobrazené na webových stránkách dle vašich preferencí. Vaše údaje budou zpracovávány pro statistické a analytické účely.

Pravidla

Při zpracování osobních údajů uživatelů dodržujeme všechna pravidla stanovená v GDPR a ZOOÚ včetně následujícího:

 • Údaje zpracováváme v souladu se zákonem, s ohledem na přesnost, korektnost a průhlednost zpracování.
 • Zpracováváme pouze takové údaje, které jsou nezbytné k dosažení účelu uvedenému v předchozím oddíle.
 • Zaručujeme integritu a důvěrnost údajů získaných od uživatelů.
 • Údaje shromážděné na základě souhlasu jsou uchovávány po dobu stanovenou ve výše uvedených tabulkách. Soubory cookie můžete kdykoliv z vašeho prohlížeče odstranit a zablokovat možnost jejich opětovné instalace změnou nastavení prohlížeče. Uvědomte si však, že pokud to učiníte, nebudete moci využívat všechny funkce webových stránek. Soubory cookie umožňují přijímat lépe personalizované reklamy. Zakázání souborů cookie může ovlivnit způsob zobrazování našich webových stránek v prohlížeči.

Zvláštní pravidla pro zpracování souborů cookie

 • Soubory cookie jsou uloženy po dobu stanovenou v parametrech souboru cookie nebo dokud nejsou odstraněny uživatelem.
 • Je nezbytné takové zpracování údajů odpovídající záměrům provozovatele webových stránek odhalovat roboty a zneužívání služeb provozovatele a zajišťovat statistická měření a zlepšování služeb, která zaručí vysokou kvalitu služeb provozovatele. Pokud pro tyto účely nejsou shromažďovány vaše osobní údaje, může to zabránit správnému poskytování služeb.
 • Soubory cookie jsou zpracovávány ve formě, která neumožňuje snadnou identifikaci uživatele analytickými týmy (adresy IP jsou šifrovány).
 • Soubory cookie mohou být umístěny na webových stránkách provozovatele nebo třetích stran, s nimiž provozovatel spolupracuje.
 • Údaje získané ze souborů cookie mohou být sdíleny s kategoriemi příjemců, jako jsou poskytovatelé služeb IT nebo marketingové agentury. Tyto subjekty však zpracovávají údaje na základě rámce smlouvy se správcem údajů a výhradně podle pokynů provozovatele. Vaše údaje mohou být sdíleny také se subjekty oprávněnými je získat podle platného práva, například donucovacími orgány, pokud daný orgán předloží příslušnou žádost podle příslušného právního základu (např. pro účely probíhajícího trestního řízení).
 • Další informace o souborech cookie a dalších technologiích sledování, včetně způsobů jejich zakázání, lze nalézt na webu https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs
 • Uživatel může zakázat jednotlivé inzerenty pomocí historie hledání k poskytování online behaviorální reklamy na stránce http://www.youronlinechoices.com/cz/
 • V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů z naší strany máte následující práva:
  • právo na přístup k vašim datům včetně získání jejich kopie,
  • právo na odstranění vašich údajů,
  • právo na výmaz (ve specifických případech),
  • právo podat stížnost u dozorčího orgánu pro ochranu údajů, o právo na omezení zpracování.
 • V rozsahu, v jakém jsou vaše údaje zpracovávány podle vašeho souhlasu, nebo jako součást poskytované služby (údaje jsou nezbytné pro poskytování služeb), navíc můžete vykonávat následující práva:
  • Právo odvolat souhlas s rozsahem, v němž jsou údaje zpracovávány na takovém základě.
  • Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování na základě souhlasu před jeho odvoláním.
  • Právo na přenositelnost údajů, tedy získání vašich osobních údajů od správce údajů v strukturované, běžně používané a ve strojově čitelné podobě. Tyto údaje můžete poskytnout jinému správci údajů.

V záležitostech týkajících se zpracování osobních údajů se uživatel může obrátit na inspektora ochrany údajů prostřednictvím e-mailu: iodo@pepco.eu.

V případě narušení ochrany údajů máte právo podat stížnost u vedoucího úřadu pro ochranu osobních údajů.

Poslední aktualizace: 4. 9. 2018