Přidat inspiraci

Přidat inspiraci z
účet na Instagramu

Inspirujte ostatní! Publikujte příspěvek na Instagramu s hashtagem #inspiracepepco. Po schválení se váš příspěvek automaticky nahraje na webovou stránku. Ulehčete ostatním hledání vaší inspirace - přidejte hashtagy nejlépe vystihující téma příspěvku a použité výrobky. A nezapomeňte si přečíst pravidla naší propagační akce.

Inspirujte ostatní! Publikujte příspěvek na Instagramu s hashtagem #inspiracepepco. Po schválení se váš příspěvek automaticky nahraje na webovou stránku. Ulehčete ostatním hledání vaší inspirace - přidejte hashtagy nejlépe vystihující téma příspěvku a použité výrobky. A nezapomeňte si přečíst pravidla naší propagační akce.

SVÝMI INSPIRACEMI SE MŮŽETE POCHLUBIT I BEZ ÚČTU NA INSTAGRAMU PROSTŘEDNICTVÍM
FORMULÁŘ
SDÍLEJTE FOTKU NEBO PŘIDEJTE LINK NA VIDEO NA YOUTUBE
  PŘIDAT MATERIÁL
  Musíte vložit fotku nebo link na YouTube
  NEBO
  Prohlašuji, že souhlasím s pravidly propagační akce Inspirace PEPCO, který je dostupný na adrese www.inspirace.pepco.cz, a potvrzuji splnění všech podmínek pro účast v této akci. V souladu s podmínkami propagační akce Inspirace PEPCO, dostupné na adrese www.inspirace.pepco.cz, souhlasím se zpracováním následujících osobních údajů:
  - jméno a příjmení / uživatelské jméno,
  - e-mail,
  - obrázek/obrázky, video/videa přihlášená v projektu. Souhlasím se zveřejněním své podobizny v projektu a se zveřejněním podobizny svého dítěte / svěřené osoby, za které mám rodičovskou odpovědnost, v rámci účasti v propagační akci Inspirace PEPCO. Souhlasím s pravidly této akce a zároveň potvrzuji, že projekt neobsahuje obrázky dítěte staršího 16 let. Správcem Vašich osobních údajů je PEPCO Czech Republic s.r.o., sídlo: Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 - Nusle (dále jako Administrátor). Ve společnosti PEPCO byl jmenován inspektor na ochranu osobních údajů. Můžete ho kontaktovat ohledně všech záležitostí, které se týkají zpracování osobních údajů a uplatňování práv souvisejících se zpracováním údajů, a to prostřednictvím e-mailu: iodo@PEPCO.eu. Osobní údaje se budou zpracovávat na základě Vašeho souhlasu na účely spojené s kontaktováním výherců Organizátorem v případě výhry v soutěži a za účelem odevzdání výhry. Osobní údaje jsou také zpracovávány na právní účely, v případě stížností uživatelů nebo třetích stran a na plnění zákonných povinností uložených Administrátorovi na základě (vložit právní zdroj).