INSPIRACE NA VELIKONOCE OD A DO ZET

Velikonoce jsou takové dveře do jara. Tak je pojďte otevřít spolu s námi, něco se o nich dozvědět a načerpat nápady, jak si je udělat co nejhezčí a nejveselejší. Přejeme vám příjemné počtení a samozřejmě i pohodové velikonoční svátky! :o)

BERÁNEK
Taky pečete na Velikonoce beránka? Je to vlastně vzpomínka na Ježíše Krista, který byl jako beránek obětován na kříži.

DATUM VELIKONOC
Není pevně dané, je pohyblivé a slaví se po prvním úplňku po jarní rovnodennosti. To znamená, že tyto svátky mohou být kdykoliv mezi
22. březnem až 25. dubnem.

DOPROVODY
Tímhle zvláštním slovem ze známé velikonoční říkanky „Hody, hody, doprovody...” se označovala první neděle po Velikonocích zvaná „Provoda” nebo také „Provodní neděle”.

HOD BOŽÍ VELIKONOČNÍ
V tento den slaví křesťané zmrtvýchvstání Krista. Končí postní období, nastává období radosti a klidu. Právě v tento den se pekli velikonoční beránci.

JIDÁŠKY
Tohle zakroucené pečivo z kynutého těsta prý symbolizuje provaz, na kterém se oběsil Jidáš, když zradil Ježíše.

KRASLICE
Původně to bylo označení jen pro velikonoční vejce v červené barvě. Dnes tímto slovem označujeme všechna malovaná velikonoční vajíčka. K typickým barvám Velikonoc patří červená, žlutá, zelená, červenohnědá, hnědá a černá. Tyto barvy bylo totiž možné získat
z přírodních zdrojů. Vajíčka jsou chápána jako zdroj nového života, probuzení a souvisí s příchodem jara.

MAZANEC
Jde o jeden z nejstarších druhů obřadního pečiva, který během velikonočních svátků nesměl chybět v žádné křesťanské domácnosti. Bohaté rodiny do něj přidávaly tvaroh, aby byl vláčný.

POMLÁZKA
Slovo pomlázka vzniklo zřejmě od slova „pomladit”. Zdraví, síla a plodnost z mladého proutí, ze kterého je pomlázka spletená, se měly tímto způsobem přenést na ženy a dívky.

VELIKONOCE
Jejich pojmenování vzniklo spojením „Velká noc”, tedy noc, kdy vstal Kristus z mrtvých. Jde o největší křesťanský svátek. Zároveň jsou Velikonoce spojené s různými lidovými, pohanskými tradicemi spojenými s příchodem jara.

VELIKONOČNÍ TÝDEN
Nebo taky „Svatý” či „Pašijový” týden začíná Květnou nedělí a končí Božím hodem a křesťané si během něj připomínají poslední týden pozemského Kristova života. Některé dny tohoto týdne mají zvláštní názvy: Škaredá středa, Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílá sobota.

ŘEHTAČKY
A další nástroje vydávající rámus, měly svolávat lidi na bohoslužby v době, kdy zvony symbolicky „odlétly” do Říma, tedy konkrétně na Zelený čtvrtek.

ZAJÍČEK
Velikonoční zajíček se objevil už na konci 17. století v Německu. Podle dětských pohádek schovával právě on velikonoční vajíčka po domě a zahradě a děti je pak hledaly. Tento zvyk je dnes rozšířen po celém světě, hlavně v Německu a USA.